logo kbs dan ilkbs

LAPORAN MATRIKS MEMORANDUM PERSEFAHAMAN DAN KERJASAMA STRATEGIK KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN DENGAN INDUSTRI 2021

Kerjasama dengan Agensi Kerajaan Malaysia

2 unit

Kerjasama dengan Badan Berkanun

3 unit

Kerjasama dengan Government-Linked Corporation (GLC)

13 unit

Kerjasama dengan Syarikat Swasta

13 unit

Kerjasama dengan Non-Government Organisation (NGO)

2 unit

Kerjasama dengan Agensi Antarabangsa

3 unit

Bilangan Memorandum Persefahaman dan Kerjasama Strategik ILKBS dengan Industri 2021

Jumlah Keseluruhan: 256 buah

Jenis-jenis Aktiviti Persefahaman dan Kerjasama:

  • Latihan Industri (Internship)
  • Penawaran Pekerjaan
  • Train-of-Trainers (ToT)
  • Perkongsian Kepakaran
  • Technical Advisory Committee (TAC)
  • Sumbangan Peralatan Latihan
  • Kursus Jangka Pendek, Modular dan Bootcamp
  • Ceramah Kerjaya
Libat Urus ILKBS dengan Industri 2021
Zon Timur

Bilangan industri: 15 buah

 

Bilangan pelajar menerima penawaran pekerjaan: 12 orang

Zon Tengah

Bilangan industri: 20 buah

 

Bilangan pelajar menerima penawaran pekerjaan: 15 orang

Zon Selatan

Bilangan industri: 12 buah

 

Bilangan pelajar menerima penawaran pekerjaan: 20 orang

Zon Utara

Bilangan industri: 9 buah

 

Bilangan pelajar menerima penawaran pekerjaan: 12 orang

Zon Sarawak

Bilangan industri: 5 buah

 

Bilangan pelajar menerima penawaran pekerjaan: 18 orang

Zon Sabah

Bilangan industri: 8 buah

 

Bilangan pelajar menerima penawaran pekerjaan: 21 orang