logo kbs dan ilkbs

Inisiatif Public-Private Partnership Program (PPP)

Inisiatif Public-Private Partnership yang dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan adalah bagi bertujuan memastikan kaedah pelaksanaan latihan kemahiran di Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan adalah kekal relevan mengikut kehendak industri.

Agenda

Pameran Industri

Temuduga Terbuka

Dialog Bersama Industri

Ceramah Kerjaya

Program ILKBS Career Fest 2022

Tujuan utama pelaksanaan Program ILKBS Career Fest Tahun 2022 ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan persefahaman erat antara Kerajaan dengan industri serta bertujuan supaya graduan lepasan ILKBS dapat mengikuti latihan kemahiran yang menepati keperluan dan kehendak pasaran dan secara tidak langsung dapat meningkatkan keboleh pasaran graduan ILKBS.

Zon Timur – 26 Mei 2022 bertempat di IKBN Pekan
Zon Selatan – 26 Jun 2022
Zon Utara – 28 Ogos 2022
Zon Tengah – 15 September 2022

Kerjasama Strategik KBS-Industri

Kerjasama strategik KBS dan Industri adalah di bawah inisiatif eMOTIKON melalui aplikasi INTERNS.